O katedře
O katedře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní informace

Katedra severoamerických studií je odborným pracovištěm v rámci Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, které se zaměřuje na multidisciplinární studium severoamerického prostoru, přičemž hlavní důraz je věnován tématům týkajícím se USA.


Z hlediska oborového zaměření se katedra věnuje současné politické a ekonomické situaci, zahraniční politice, ale také palčivým sociálním a kulturním tématům severoamerických společností. Důležitou součástí studia a výzkumu na Katedře severoamerických studií je historický vývoj a jeho kontextuální propojení se současným děním jak na domácí, tak zahraniční scéně.


V rámci dvouletého magisterského oboru mezinárodní teritoriální studia (NMTS) katedra nabízí specializaci Severoamerická studia.


Jak se k nám dostanete – bližší informace v záložce Kontakt.


Profil absolventa

Studium na katedře je výrazně obohaceno také tím, že kurzy jsou až na výjimky vyučovány v angličtině a většina studentů během studia absolvuje pobyt na některé z partnerských univerzit v Severní Americe. Výjezd do zahraničí studentům umožňuje dosáhnout vysoké úrovně nejen v anglickém, ale také v dalších jazycích, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na pracovním trhu. Kromě jazykové vybavenosti disponují absolventi katedry širokou škálou analytických schopností a dokážou kriticky hodnotit situace a události v širším kontextu. Studium na katedře rozvíjí u studentů prezentační a komunikační schopnosti, jakož i kvalitu jejich psaného projevu.


Uplatnění nalézají absolventi převážně v oblastech státní správy, médií, soukromého sektoru a neziskových organizací, a to hlavně v analytických pozicích. Jazyková vybavenost také umožňuje absolventům ucházet se o pracovní pozice v zahraničí. Katedra podporuje zvyšování konkurenceschopnosti svých studentů na pracovním trhu, a proto jim pomáhá již během studia získat pracovní stáže a další relevantní zkušenosti, nejčastěji na Velvyslanectví USA, ve státních úřadech nebo v nevládních organizacích. Katedra také nabízí vlastní stáž, kde se studenti seznámí s fungováním akademického prostředí a navíc přispějí k bezproblémovému fungování katedry.


Naše akce


Mimo běžnou výuku Katedra severoamerických studií pořádá pro studenty i širší veřejnost přednášky a diskuse k aktuálním tématům z americké politiky a společnosti nebo k dění na mezinárodně-politické scéně. V roce 2016 například proběhla série panelových diskusí o prezidentských volbách v USA, která pokryla celý proces volby prezidenta od primárek až po listopadové finále. Další informace lze najít na našem facebooku. Jedním z dalších větších projektů, který připravujeme na jaro příštího roku, je symposium k výročí roku 1968 a roli transatlatických vztahů v této době. Navážeme tak na podobnou akci, která proběhla v roce 2015. Tématem tohoto festivalu byla přpomínka padesátého výročí zvolení amerického básníka Allena Ginsberga králem pražského majálesu.


Svým studentům katedra nabízí bohaté společenské vyžití - seznamovací výlet, společné sledování finále NFL (Super Bowl) atd. Aktuální informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na facebooku katedry.


Historie katedry

Katedra amerických studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jako jediné interdisciplinární pracoviště zabývající se amerikanistikou z pohledu historie, ekonomie a politologie v České republice. Tato jedinečnost se stala základním kamenem od založení katedry a trvá dodnes.


Jejím prvním vedoucím se stal PhDr. Petr Mareš, CSc., který na FSV působil jako tajemník katedry politologie a proděkan pro studijní záležitosti. Nedlouho po založení katedry jej nahradila prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., známá historička zaměřující se na rané dějiny USA, která souběžně také zastávala funkci ředitelky Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 1999 se stal vedoucím katedry doc. Miloš Calda, laureát Ceny svobody Woodrowa Wilsona; v jejím čele stál celých třináct let. Katedra amerických studií v té době byla daleko menší co do počtu vyučujících, ale i studentů. Současným vedoucím katedry je Kryštof Kozák, který uplatňuje svoje zkušenosti ze studijních pobytů na Bard College, University of California San Diego a Freie Universitaet Berlin. Za jeho vedení katedra uspořádala například Allen Ginsberg Memorial Festival u příležitosti 50. výročí, kdy se Ginsberg stal v Praze Králem majálesu.


V průběhu času se studium a zaměření katedry rozšířilo o klíčové sousedy Spojených států – Kanadu a Mexiko, což ještě více posílilo její interdisciplinaritu. Aby se tento aspekt zdůraznil, katedra se v roce 2015 přejmenovala na Katedru severoamerických studií. Na katedře pravidelně působí zahraniční pedagogové, především ze Spojených států, a společně s názorovou pluralitou jejích domácích vyučujících ještě více posilují jedinečnost katedry. Nejen díky tomu je dnes Katedra severoamerických studií nejvyhledávanější katedrou na Institutu mezinárodních studií co do počtu přihlášených studentů.

O katedře

Základní informace

Katedra severoamerických studií je odborným pracovištěm v rámci Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, které se zaměřuje na multidisciplinární studium severoamerického prostoru, přičemž hlavní důraz je věnován tématům týkajícím se USA.


Z hlediska oborového zaměření se katedra věnuje současné politické a ekonomické situaci, zahraniční politice, ale také palčivým sociálním a kulturním tématům severoamerických společností. Důležitou součástí studia a výzkumu na Katedře severoamerických studií je historický vývoj a jeho kontextuální propojení se současným děním jak na domácí, tak zahraniční scéně.


V rámci dvouletého magisterského oboru mezinárodní teritoriální studia (NMTS) katedra nabízí specializaci Severoamerická studia.


Jak se k nám dostanete – bližší informace v záložce Kontakt.


Profil absolventa

Studium na katedře je výrazně obohaceno také tím, že kurzy jsou až na výjimky vyučovány v angličtině a většina studentů během studia absolvuje pobyt na některé z partnerských univerzit v Severní Americe. Výjezd do zahraničí studentům umožňuje dosáhnout vysoké úrovně nejen v anglickém, ale také v dalších jazycích, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na pracovním trhu. Kromě jazykové vybavenosti disponují absolventi katedry širokou škálou analytických schopností a dokážou kriticky hodnotit situace a události v širším kontextu. Studium na katedře rozvíjí u studentů prezentační a komunikační schopnosti, jakož i kvalitu jejich psaného projevu.


Uplatnění nalézají absolventi převážně v oblastech státní správy, médií, soukromého sektoru a neziskových organizací, a to hlavně v analytických pozicích. Jazyková vybavenost také umožňuje absolventům ucházet se o pracovní pozice v zahraničí. Katedra podporuje zvyšování konkurenceschopnosti svých studentů na pracovním trhu, a proto jim pomáhá již během studia získat pracovní stáže a další relevantní zkušenosti, nejčastěji na Velvyslanectví USA, ve státních úřadech nebo v nevládních organizacích. Katedra také nabízí vlastní stáž, kde se studenti seznámí s fungováním akademického prostředí a navíc přispějí k bezproblémovému fungování katedry.


Naše akce


Mimo běžnou výuku Katedra severoamerických studií pořádá pro studenty i širší veřejnost přednášky a diskuse k aktuálním tématům z americké politiky a společnosti nebo k dění na mezinárodně-politické scéně. V roce 2016 například proběhla série panelových diskusí o prezidentských volbách v USA, která pokryla celý proces volby prezidenta od primárek až po listopadové finále. Další informace lze najít na našem facebooku. Jedním z dalších větších projektů, který připravujeme na jaro příštího roku, je symposium k výročí roku 1968 a roli transatlatických vztahů v této době. Navážeme tak na podobnou akci, která proběhla v roce 2015. Tématem tohoto festivalu byla přpomínka padesátého výročí zvolení amerického básníka Allena Ginsberga králem pražského majálesu.


Svým studentům katedra nabízí bohaté společenské vyžití - seznamovací výlet, společné sledování finále NFL (Super Bowl) atd. Aktuální informace a pozvánky na jednotlivé akce najdete na facebooku katedry.


Historie katedry

Katedra amerických studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jako jediné interdisciplinární pracoviště zabývající se amerikanistikou z pohledu historie, ekonomie a politologie v České republice. Tato jedinečnost se stala základním kamenem od založení katedry a trvá dodnes.


Jejím prvním vedoucím se stal PhDr. Petr Mareš, CSc., který na FSV působil jako tajemník katedry politologie a proděkan pro studijní záležitosti. Nedlouho po založení katedry jej nahradila prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., známá historička zaměřující se na rané dějiny USA, která souběžně také zastávala funkci ředitelky Historického ústavu Akademie věd ČR. V roce 1999 se stal vedoucím katedry doc. Miloš Calda, laureát Ceny svobody Woodrowa Wilsona; v jejím čele stál celých třináct let. Katedra amerických studií v té době byla daleko menší co do počtu vyučujících, ale i studentů. Současným vedoucím katedry je Kryštof Kozák, který uplatňuje svoje zkušenosti ze studijních pobytů na Bard College, University of California San Diego a Freie Universitaet Berlin. Za jeho vedení katedra uspořádala například Allen Ginsberg Memorial Festival u příležitosti 50. výročí, kdy se Ginsberg stal v Praze Králem majálesu.


V průběhu času se studium a zaměření katedry rozšířilo o klíčové sousedy Spojených států – Kanadu a Mexiko, což ještě více posílilo její interdisciplinaritu. Aby se tento aspekt zdůraznil, katedra se v roce 2015 přejmenovala na Katedru severoamerických studií. Na katedře pravidelně působí zahraniční pedagogové, především ze Spojených států, a společně s názorovou pluralitou jejích domácích vyučujících ještě více posilují jedinečnost katedry. Nejen díky tomu je dnes Katedra severoamerických studií nejvyhledávanější katedrou na Institutu mezinárodních studií co do počtu přihlášených studentů.