Publikace KK
Publikace KK
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Publikační činnost od roku 2006 – PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.


odborná kniha:


KOZÁK, Kryštof. Měkký podbřišek navěky. Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem. Praha: Dokořán, 2010, ISBN 978-80-7363-295-3


KOZÁK, Kryštof. Facing Asymmetry. Bridging the Peripheral Gap in U.S.-Mexican Relations. Peter Lang Verlag, 2010. ISBN 978-3-631-59971-6.


FIŘTOVÁ, Magdalena a KOZÁK, Kryštof (eds.) Spojené státy v úpadku? Vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu. Dokořán, 2013, ISBN: 978-80-7363-545-9.


KOZÁK, Kryštof, WEISS Tomáš a SCHULZOVÁ, Helena (eds.) Dopady krize v euroatlantickém prostoru. Dokořán, 2012, ISBN 978-80-7363-444-5.


KOZÁK, Kryštof a kol. Zahraniční politika USA na začátku 21. století. Asociace pro mezinárodní otázky, Praha, 2009. ISBN 978-80-87092-11-8.


KOZÁK, Kryštof, RŮŽIČKA, Jan. Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na počátku 21. století, Praha: Karolinum Press, 2008.


články v jiném recenzovaném periodiku


KOZÁK, Kryštof. Are Immigrants Disloyal? The Case of Mexicans in the U.S., European Journal of American Studies, 2-2009, ISSN 1991-9336.


KOZÁK, Kryštof. Důsledky diverzity a imigrace: případ Phoenixu, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia. 2012, roč. 12, č. 2, s. 3-46. ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. Sérií vítězství k porážce? Asymetrický boj proti drogám v Mexiku a USA, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, IX - 2009, str. 35-67, ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. Dreams of independence: Mexico faces the U.S.. Tamkang Journal of International Affairs. 2007, Vol. 11, No. 1, pp. 43-87. ISSN 1207-4979.


KOZÁK, Kryštof. Asymetrické vztahy a migrace. Případ Mexika a USA. Studia Territorialia, XII - 2008, pp. 93-117, ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. How to escape the peripheral trap? The case of Mexico and the U.S.. Praha: Karolinum Press, 2008, in: MUSIL, Jiří (ed.). Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, Matfyz Press, Praha 2008.


KOZÁK, Kryštof. Volby v USA: vychýlilo se kyvadlo doleva?. In: Mezinárodní politika. 2007, Vol. 31, No. 2, pp. 18-20. ISSN 0543-7962.


KOZÁK, Kryštof. Federální vláda nezůstane pozadu: analýza rozšíření pravomocí federální vlády v základním a středním školství. Praha : Univerzita Karlova, 2007. 30 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-038. ISSN 1801-5999.Výzkumné granty:

Individuální tříletý grant Grantové agentury České republiky „United States and Mexico: Understanding Bilateral Tensions, Explaining Asymmetric Structures“.


Účastník grantu Grantové agentury České republik „Immigration policy and integration of immigrants to the U.S. since 1965“


Účastník výzkumného záměru Fakulty sociálních věd „Vývoj české společnosti v rámci EU: výzvy a rizika"Publikace KKPublikační činnost od roku 2006 – PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.


odborná kniha:


KOZÁK, Kryštof. Měkký podbřišek navěky. Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem. Praha: Dokořán, 2010, ISBN 978-80-7363-295-3


KOZÁK, Kryštof. Facing Asymmetry. Bridging the Peripheral Gap in U.S.-Mexican Relations. Peter Lang Verlag, 2010. ISBN 978-3-631-59971-6.


FIŘTOVÁ, Magdalena a KOZÁK, Kryštof (eds.) Spojené státy v úpadku? Vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu. Dokořán, 2013, ISBN: 978-80-7363-545-9.


KOZÁK, Kryštof, WEISS Tomáš a SCHULZOVÁ, Helena (eds.) Dopady krize v euroatlantickém prostoru. Dokořán, 2012, ISBN 978-80-7363-444-5.


KOZÁK, Kryštof a kol. Zahraniční politika USA na začátku 21. století. Asociace pro mezinárodní otázky, Praha, 2009. ISBN 978-80-87092-11-8.


KOZÁK, Kryštof, RŮŽIČKA, Jan. Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na počátku 21. století, Praha: Karolinum Press, 2008.


články v jiném recenzovaném periodiku


KOZÁK, Kryštof. Are Immigrants Disloyal? The Case of Mexicans in the U.S., European Journal of American Studies, 2-2009, ISSN 1991-9336.


KOZÁK, Kryštof. Důsledky diverzity a imigrace: případ Phoenixu, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia. 2012, roč. 12, č. 2, s. 3-46. ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. Sérií vítězství k porážce? Asymetrický boj proti drogám v Mexiku a USA, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, IX - 2009, str. 35-67, ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. Dreams of independence: Mexico faces the U.S.. Tamkang Journal of International Affairs. 2007, Vol. 11, No. 1, pp. 43-87. ISSN 1207-4979.


KOZÁK, Kryštof. Asymetrické vztahy a migrace. Případ Mexika a USA. Studia Territorialia, XII - 2008, pp. 93-117, ISSN 1213-4449.


KOZÁK, Kryštof. How to escape the peripheral trap? The case of Mexico and the U.S.. Praha: Karolinum Press, 2008, in: MUSIL, Jiří (ed.). Space and Historical Time as Dimensions of Social Change, Matfyz Press, Praha 2008.


KOZÁK, Kryštof. Volby v USA: vychýlilo se kyvadlo doleva?. In: Mezinárodní politika. 2007, Vol. 31, No. 2, pp. 18-20. ISSN 0543-7962.


KOZÁK, Kryštof. Federální vláda nezůstane pozadu: analýza rozšíření pravomocí federální vlády v základním a středním školství. Praha : Univerzita Karlova, 2007. 30 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-038. ISSN 1801-5999.Výzkumné granty:

Individuální tříletý grant Grantové agentury České republiky „United States and Mexico: Understanding Bilateral Tensions, Explaining Asymmetric Structures“.


Účastník grantu Grantové agentury České republik „Immigration policy and integration of immigrants to the U.S. since 1965“


Účastník výzkumného záměru Fakulty sociálních věd „Vývoj české společnosti v rámci EU: výzvy a rizika"