Publikace SR
Publikace SR
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Svatava Raková - seznam publikací

Vybrané publikace:


Books:

Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce. Praha: Academia, 1983. 150 s. (ISBN neuvedeno).

Americká ústava 1787. Praha: Komenium – Richter, 1991. 48 s. (ISBN 80-85276-03-8).

Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století: Modely politické kultury. Praha: HÚ AV ČR, 1997. 398 s. (ISBN 80-85268-60-4).

Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě. Praha: Libri, 1998. 487 s. (ISBN 80-85983-43-5).

Současná historie států: USA. Praha: Libri, 2003. 255 s. (ISBN 80-7277-157-4) (s. 7-99, 212-234; with Josef Opatrný, 50% textu).

Podivná revoluce: Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti, 1763-1783. Praha: Triton 2005. 287 s. (ISBN 80-7254-575-2).

Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 153 s. (ISBN 80-7106-687-7)

Surviving revolution: The Journal of Nicholas Cresswell, Praha: Historický ústav AV ČR, forthcoming


Překlady:

Hamilton, Alexander - Madison, James - Jay, John. Listy federalistů (The Federalist Papers, 1788). Trans. Raková, Svatava. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 535 s. (ISBN 80-7067-390-7).

Tindall, George B. a Shi, David E. Dějiny států: USA. 1th ed. Praha: Nakladatelství  Lidové noviny, 1994. 897 s. (ISBN 80-7106-088-7). Chapt. 1-6 (p. 7-135) trans. Raková, Svatava. Commented bibliography (p. 836-842) Raková, Svatava.

Raphael, David D. Adam Smith. Trans. Raková, Svatava. Praha: Argo, 1995. 107 s. (ISBN 80-85794-59-4).

Ferguson, Niall et al. Virtuální dějiny: Historické alternativy. Praha: Dokořán, 2001. 374 s. (ISBN 80-86569-02-0).  Chapt. Britská Amerika (p. 101-132) trans. Raková, Svatava.

Oxfordský slovník světových dějin. Praha: Academia, 2005. (ISBN 80-200-1054-8). Items Isonzo-Malplaquet (p. 256-364) trans and revised by Raková, Svatava.


Dále také více než 100 studií, recenzí a článků k nalezení na biblio.hiu.cas.cz/

Publikace SR

Svatava Raková - seznam publikací

Vybrané publikace:


Books:

Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce. Praha: Academia, 1983. 150 s. (ISBN neuvedeno).

Americká ústava 1787. Praha: Komenium – Richter, 1991. 48 s. (ISBN 80-85276-03-8).

Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století: Modely politické kultury. Praha: HÚ AV ČR, 1997. 398 s. (ISBN 80-85268-60-4).

Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě. Praha: Libri, 1998. 487 s. (ISBN 80-85983-43-5).

Současná historie států: USA. Praha: Libri, 2003. 255 s. (ISBN 80-7277-157-4) (s. 7-99, 212-234; with Josef Opatrný, 50% textu).

Podivná revoluce: Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti, 1763-1783. Praha: Triton 2005. 287 s. (ISBN 80-7254-575-2).

Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 153 s. (ISBN 80-7106-687-7)

Surviving revolution: The Journal of Nicholas Cresswell, Praha: Historický ústav AV ČR, forthcoming


Překlady:

Hamilton, Alexander - Madison, James - Jay, John. Listy federalistů (The Federalist Papers, 1788). Trans. Raková, Svatava. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 535 s. (ISBN 80-7067-390-7).

Tindall, George B. a Shi, David E. Dějiny států: USA. 1th ed. Praha: Nakladatelství  Lidové noviny, 1994. 897 s. (ISBN 80-7106-088-7). Chapt. 1-6 (p. 7-135) trans. Raková, Svatava. Commented bibliography (p. 836-842) Raková, Svatava.

Raphael, David D. Adam Smith. Trans. Raková, Svatava. Praha: Argo, 1995. 107 s. (ISBN 80-85794-59-4).

Ferguson, Niall et al. Virtuální dějiny: Historické alternativy. Praha: Dokořán, 2001. 374 s. (ISBN 80-86569-02-0).  Chapt. Britská Amerika (p. 101-132) trans. Raková, Svatava.

Oxfordský slovník světových dějin. Praha: Academia, 2005. (ISBN 80-200-1054-8). Items Isonzo-Malplaquet (p. 256-364) trans and revised by Raková, Svatava.


Dále také více než 100 studií, recenzí a článků k nalezení na biblio.hiu.cas.cz/