Životopis SR
Životopis SR
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Svatava Raková - CV

I. Vzdělání

1962-1965 - Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 10, Wilhelma Piecka 2, ukončená maturitou

1965-1970 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis-čeština, ukončený státními závěrečnými zkouškami

1970 - obhajoba diplomové práce Moravští bratři ve společnosti koloniální Britské Ameriky 18. století  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

1978 - CSc.; obhajoba kandidátské disertace Vztahy Spojených států ke střední Evropě v letech 1918-1923 na Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1998 - habilitace v oboru Historické vědy: moderní dějiny na Fakultě sociálních věd UK

2003 - profesura v oboru Světové dějiny na Filozofické fakultě UK

2003 - PhDr.; obhajoba disertační práce Víra, rasa a etnicita: „ti druzí“ v koloniální společnosti  Severní  Ameriky 17. století na Fakultě sociálních věd UK


II. Profesní dráha

1970-1971 - odborný asistent v Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1971-1974 - vědecký aspirant v ÚČSD ČSAV

1974-1978 - odborný pracovník v ÚČSD ČSAV, oddělení obecných dějin

1978-1990 - vědecký pracovník v ÚČSD ČSAV,  oddělení obecných dějin

od 1990 - vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV /HÚ AV ČR/HÚ AV ČR, v.v.i., oddělení raného novověku  (1993-1997 oddělení středověku)


Pedagogické působení

1991-1994 - výuka na katedře politologie Fakulty sociálních věd UK

od 1995 - výuka na Institutu mezinárodních studií FSV UK – bakalářské, magisterské i doktorské studium

2002-2004 - výuka na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK


III. Organizační působení a funkce

od 1991 - členka redakční rady sborníku Folia historica Bohemica

od 1992 - členka redakční rady ročenky Historica: Historical Sciences in the Czech Republic

1992-1999 - International contributing editor časopisu Journal of American History  (USA)

1994-2005 - zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR

1998-1999 - vedoucí oddělení amerických studií IMS FSV UK

1999-2002 - členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

od 1998/99 - členka oborových rad Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia FSV UK; České dějiny a Světové dějiny FF UK

od 2000 - členka užší redakční rady Českého časopisu historického

od 2001 - předsedkyně Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia

od 2002 - členka Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV  ČR

2003-2005 - členka Akademického sněmu AV ČR, delegovaná MŠMT

2002-2004 - předsedkyně oborové rady Moderní dějiny FSV UK, od 2004 členka OR

2003-2005 - členka Vědecké rady Historického ústavu Jihočeské univerzity

2004-2006 - členka Vědecké rady Jihočeské univerzity

2004-2006 - členka pracovní skupiny pro obor historie při Akreditační komisi MŠMT

2005-2006 - ředitelka Historického ústavu AV ČR

od 2005 - členka Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

od 2005 - členka výboru Sdružení historiků ČR – Historický klub

od 2005 - členka Římské komise AV ČR/UK

od 2005 - členka Komise pro udílení hodnosti DSc. při AV ČR

od 2005 - členka Komise pro vydávání Husových spisů

od 2006 - členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

od 2006 - členka Akreditační komise při MŠMT

od 2006 - členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro výzkum a vývoj

od 2007 - členka Českého národního komitétu historiků

od 2007 - pověřená řízením Historického ústavu AV ČR, v.v.i.


IV. Zahraniční stáže, stipendia a delší studijní pobyty:

1975 - Ústav obecných dějin (oddělení USA a Kanady) AV SSSR, Moskva, 1 rok

1992 - J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, 1 měsíc

1992/3 - Huntington Library, San Marino, CA, USA, 1 měsíc

1993 - Scripps College, Claremont, CA, USA, 5 měsíců

1994 - Princeton University, NJ, USA, 3 týdny

1995 - Salzburg Seminar Teaching American History Abroad, Salcburk, Rakousko, 2 týdny

1995 - J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, 3 týdny

1995 - 1996 University of California, Los Angeles, 6 měsíců (stipendium American Council of Learned Societies)

2001 - British Academy, Londýn-Oxford, 2 týdny


V. Účast na řešení grantů

Americká revoluce a vznik moderního právního státu. Nositel: RAKOVÁ, Svatava. Grant GA ČR, reg. č. 404/94/0882. 1994-1995

Lexikon zahraničních historiků – bohemistů. Nositel: PÁNEK, Jaroslav. Grant GA AV ČR, reg. č. A8015306. 2003-2005

Životopis SR

Svatava Raková - CV

I. Vzdělání

1962-1965 - Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 10, Wilhelma Piecka 2, ukončená maturitou

1965-1970 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis-čeština, ukončený státními závěrečnými zkouškami

1970 - obhajoba diplomové práce Moravští bratři ve společnosti koloniální Britské Ameriky 18. století  na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

1978 - CSc.; obhajoba kandidátské disertace Vztahy Spojených států ke střední Evropě v letech 1918-1923 na Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1998 - habilitace v oboru Historické vědy: moderní dějiny na Fakultě sociálních věd UK

2003 - profesura v oboru Světové dějiny na Filozofické fakultě UK

2003 - PhDr.; obhajoba disertační práce Víra, rasa a etnicita: „ti druzí“ v koloniální společnosti  Severní  Ameriky 17. století na Fakultě sociálních věd UK


II. Profesní dráha

1970-1971 - odborný asistent v Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1971-1974 - vědecký aspirant v ÚČSD ČSAV

1974-1978 - odborný pracovník v ÚČSD ČSAV, oddělení obecných dějin

1978-1990 - vědecký pracovník v ÚČSD ČSAV,  oddělení obecných dějin

od 1990 - vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV /HÚ AV ČR/HÚ AV ČR, v.v.i., oddělení raného novověku  (1993-1997 oddělení středověku)


Pedagogické působení

1991-1994 - výuka na katedře politologie Fakulty sociálních věd UK

od 1995 - výuka na Institutu mezinárodních studií FSV UK – bakalářské, magisterské i doktorské studium

2002-2004 - výuka na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK


III. Organizační působení a funkce

od 1991 - členka redakční rady sborníku Folia historica Bohemica

od 1992 - členka redakční rady ročenky Historica: Historical Sciences in the Czech Republic

1992-1999 - International contributing editor časopisu Journal of American History  (USA)

1994-2005 - zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR

1998-1999 - vedoucí oddělení amerických studií IMS FSV UK

1999-2002 - členka Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

od 1998/99 - členka oborových rad Moderní dějiny a Mezinárodní teritoriální studia FSV UK; České dějiny a Světové dějiny FF UK

od 2000 - členka užší redakční rady Českého časopisu historického

od 2001 - předsedkyně Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia

od 2002 - členka Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV  ČR

2003-2005 - členka Akademického sněmu AV ČR, delegovaná MŠMT

2002-2004 - předsedkyně oborové rady Moderní dějiny FSV UK, od 2004 členka OR

2003-2005 - členka Vědecké rady Historického ústavu Jihočeské univerzity

2004-2006 - členka Vědecké rady Jihočeské univerzity

2004-2006 - členka pracovní skupiny pro obor historie při Akreditační komisi MŠMT

2005-2006 - ředitelka Historického ústavu AV ČR

od 2005 - členka Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

od 2005 - členka výboru Sdružení historiků ČR – Historický klub

od 2005 - členka Římské komise AV ČR/UK

od 2005 - členka Komise pro udílení hodnosti DSc. při AV ČR

od 2005 - členka Komise pro vydávání Husových spisů

od 2006 - členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

od 2006 - členka Akreditační komise při MŠMT

od 2006 - členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady vlády pro výzkum a vývoj

od 2007 - členka Českého národního komitétu historiků

od 2007 - pověřená řízením Historického ústavu AV ČR, v.v.i.


IV. Zahraniční stáže, stipendia a delší studijní pobyty:

1975 - Ústav obecných dějin (oddělení USA a Kanady) AV SSSR, Moskva, 1 rok

1992 - J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, 1 měsíc

1992/3 - Huntington Library, San Marino, CA, USA, 1 měsíc

1993 - Scripps College, Claremont, CA, USA, 5 měsíců

1994 - Princeton University, NJ, USA, 3 týdny

1995 - Salzburg Seminar Teaching American History Abroad, Salcburk, Rakousko, 2 týdny

1995 - J. F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, 3 týdny

1995 - 1996 University of California, Los Angeles, 6 měsíců (stipendium American Council of Learned Societies)

2001 - British Academy, Londýn-Oxford, 2 týdny


V. Účast na řešení grantů

Americká revoluce a vznik moderního právního státu. Nositel: RAKOVÁ, Svatava. Grant GA ČR, reg. č. 404/94/0882. 1994-1995

Lexikon zahraničních historiků – bohemistů. Nositel: PÁNEK, Jaroslav. Grant GA AV ČR, reg. č. A8015306. 2003-2005