Pro studenty
Pro studenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obecné informace

Studium na Katedře severoamerických studií se řídí studijním plánem, který je pro úspěšné absolvování oboru nutné splnit. Podrobnosti o studijním plánu nejdete v Karolínce. Náplň a harmonogram jednotlivých semestrů jsou pak stanoveny ve vyhláškách ředitele katedry, které jsou studentům každý semestr rozesílány e-mailem, a dalších dokumentech Institutu mezinárodních studií a fakulty jako celku.


Důležitou součástí studia na katedře je vpracovávání seminárních prací, které jsou součástí hodnocení většiny povinných i povinně volitelných předmětů. Základní informace pro správné a bezproblémové zpracování seminárních prací lze získat v následující příručce. Důležitou součástí jsou také správně citované akademické zdroje. Inspirovat se na stránkách jinonické knihovny FSV. Vyvrcholením tvorby písemných prací je pak pro každého studenta psaní diplomové práce. Seznam těch, které byly za poslední léta obhájeny na výbornou, najdete zde,


Studentská mobilita

Studenti Katedry severoamerických studií mají celou řadu možností vycestovat na zahraniční univerzitu a získat tak nejen důležité akademické zkušenosti, ale užít si také spoustu zábavy s novými spolužáky ze zahraničí a navázat celoživotní přátelství. Vzhledem k zaměření katedry vycestuje drtivá většina studentů do USA, Kanady nebo Mexika.


Studenti mohou vyjíždět na základě mezifakultních dohod, kde výběrová řízení probíhají pouze v rámci FSV, nebo na základě meziuniverzitních dohod, které jsou řešeny na celouniverzitní úrovni.


Výběrová řízení pro mezifakultní dohody jsou vypisována ad hoc a veškeré informace o podmínkách a požadavcích se zájemci dozvědí na internetových stránkách Oddělení zahraničních styků FSV. Fakulta také nabízí celou řadu letních škol v zahraničí včetně USA, aktuální seznam najdete zde. V současné době nabízí fakulta pobyty na následujících univerzitách:


University of Richmond, Virginia


Le Moyne College, New York


Marlboro College, Vermont


Přihlášky na výběrová řízení na jednotlivé univerzity meziuniverzitních dohod pro jarní semestr 2016 se podávají do 29. května 2015. Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí. Veškeré další informace ohledně výběrového řízení a finančních podmínek pro studium na jednotlivých univerzitách najdete zde. V současné chvíli se formou meziuniverzitních dohod nabízí studium na následujících univerzitách v USA, Kanadě a Mexiku:


Kansas State University


State University of New York at New Paltz


University of Massachusetts Lowell


University of Miami


University of Montana


University of New Orleans


University of Washington, Seattle


McGill University, Montreal, Canada


Université de Montreal, Canada


Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko


Universidad Nacional Autónoma de México


Státní závěrečná zkouška v oboru Americká studia

Po splnění všech studijních povinností a získání předepsaného počtu kreditů je pro úspěšné ukončení studia nutné složit státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze dvou částí:


1. Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (zaměřená na specializaci Americká studia)

- jednotlivé otázky vycházejí z daných okruhů a doporučené literatury


Oficiální kánon pro NMTS

Oficiální kánon pro specializaci Americká studia


Při zodpovídání otázky by měl student dbát především na interpretační rovinu daných témat – proč jsou dodnes relevantní, jak se vyvíjely názory historiků na ně, jaké proběhly spory či konfrontace ohledně jejich významu, jaké jsou širší souvislosti daných témat.


2. Obhajoba diplomové práce


V průběhu obhajoby student stručně představí hlavní východiska, metodické postupy a závěry svojí diplomové práce a zhodnotí jejich relevanci v širších souvislostech. Poté se vyjádří k výhradám a otázkám uvedeným v posudcích, a to především k těm, u kterých může jeho hlubší vysvětlení výhradu odstranit.

Pro studenty

Obecné informace

Studium na Katedře severoamerických studií se řídí studijním plánem, který je pro úspěšné absolvování oboru nutné splnit. Podrobnosti o studijním plánu nejdete v Karolínce. Náplň a harmonogram jednotlivých semestrů jsou pak stanoveny ve vyhláškách ředitele katedry, které jsou studentům každý semestr rozesílány e-mailem, a dalších dokumentech Institutu mezinárodních studií a fakulty jako celku.


Důležitou součástí studia na katedře je vpracovávání seminárních prací, které jsou součástí hodnocení většiny povinných i povinně volitelných předmětů. Základní informace pro správné a bezproblémové zpracování seminárních prací lze získat v následující příručce. Důležitou součástí jsou také správně citované akademické zdroje. Inspirovat se na stránkách jinonické knihovny FSV. Vyvrcholením tvorby písemných prací je pak pro každého studenta psaní diplomové práce. Seznam těch, které byly za poslední léta obhájeny na výbornou, najdete zde,


Studentská mobilita

Studenti Katedry severoamerických studií mají celou řadu možností vycestovat na zahraniční univerzitu a získat tak nejen důležité akademické zkušenosti, ale užít si také spoustu zábavy s novými spolužáky ze zahraničí a navázat celoživotní přátelství. Vzhledem k zaměření katedry vycestuje drtivá většina studentů do USA, Kanady nebo Mexika.


Studenti mohou vyjíždět na základě mezifakultních dohod, kde výběrová řízení probíhají pouze v rámci FSV, nebo na základě meziuniverzitních dohod, které jsou řešeny na celouniverzitní úrovni.


Výběrová řízení pro mezifakultní dohody jsou vypisována ad hoc a veškeré informace o podmínkách a požadavcích se zájemci dozvědí na internetových stránkách Oddělení zahraničních styků FSV. Fakulta také nabízí celou řadu letních škol v zahraničí včetně USA, aktuální seznam najdete zde. V současné době nabízí fakulta pobyty na následujících univerzitách:


University of Richmond, Virginia


Le Moyne College, New York


Marlboro College, Vermont


Přihlášky na výběrová řízení na jednotlivé univerzity meziuniverzitních dohod pro jarní semestr 2016 se podávají do 29. května 2015. Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí. Veškeré další informace ohledně výběrového řízení a finančních podmínek pro studium na jednotlivých univerzitách najdete zde. V současné chvíli se formou meziuniverzitních dohod nabízí studium na následujících univerzitách v USA, Kanadě a Mexiku:


Kansas State University


State University of New York at New Paltz


University of Massachusetts Lowell


University of Miami


University of Montana


University of New Orleans


University of Washington, Seattle


McGill University, Montreal, Canada


Université de Montreal, Canada


Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Mexiko


Universidad Nacional Autónoma de México


Státní závěrečná zkouška v oboru Americká studia

Po splnění všech studijních povinností a získání předepsaného počtu kreditů je pro úspěšné ukončení studia nutné složit státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze dvou částí:


1. Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (zaměřená na specializaci Americká studia)

- jednotlivé otázky vycházejí z daných okruhů a doporučené literatury


Oficiální kánon pro NMTS

Oficiální kánon pro specializaci Americká studia


Při zodpovídání otázky by měl student dbát především na interpretační rovinu daných témat – proč jsou dodnes relevantní, jak se vyvíjely názory historiků na ně, jaké proběhly spory či konfrontace ohledně jejich významu, jaké jsou širší souvislosti daných témat.


2. Obhajoba diplomové práce


V průběhu obhajoby student stručně představí hlavní východiska, metodické postupy a závěry svojí diplomové práce a zhodnotí jejich relevanci v širších souvislostech. Poté se vyjádří k výhradám a otázkám uvedeným v posudcích, a to především k těm, u kterých může jeho hlubší vysvětlení výhradu odstranit.