Pro uchazeče
Pro uchazeče
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obecné informace a přijímací řízení

Počínaje akademickým rokem 2016/2017 došlo k přechodu na nově akreditovaný magisterský studijní obor, který již není pouze úzce zaměřen na jednotlivá teritoria, jak tomu na IMS FSV UK bylo doposud. Významně se tedy změní nejen organizace studia, ale také podmínky pro přijetí a přijímací řízení. Zde najdete informace o novém magisterském oboru a o jeho specializaci Severoamerická studia.


Na ukázky testu z minulého roku a seznam doporučené literatury můžete nahlédnout zde.


Katedra také každoročně pořádá den otevřených dveří, kde mohou uchazeči o studium získat veškeré informace o studiu, ale také se osobně setkat s vyučujícími a současnými i bývalými studenty. Další den otevřených dveří proběhne na 16. ledna 2019.


Konkurenceschopnost absolventa KAS

NAŠI ABSOLVENTI JSOU PŘEDEVŠÍM KONKURENCESCHOPNÍ


Na naší katedře studují studenti až na malé výjimky v angličtině a většina během studia absolvuje pobyt na některé z partnerských univerzit v Severní Americe. Studium v zahraničí, důraz na souvislosti, snaha kriticky analyzovat a samostatně aplikovat vědomosti na konkrétní problémy reálného světa, dobrý historický background an vhled do dění v pro nás klíčovém regionu vybaví studenty praktickými, analytickými a kreativními schopnostmi snadno uplatnitelnými na současných pracovních trzích.


Naši přední absolventi jsou žádanými pracovníky v soukromé sféře včetně velkých mezinárodních firem, vládních úřadech, nevládních organizacích a médiích. Ti, kteří se chtějí věnovat výzkumu a akademické kariéře, u nás dostanou dobrý základ. Katedra se pyšní tím, že její multidisciplinární záběr připravuje její absolventy pro úspěch ve světě, kde čím dál víc záleží na schopnosti rychle se naučit nové poznatky a smysluplně je uplatnit na pracovních trzích.


Naši experti a vyučující sledují nové trendy ve svých disciplínách a ihned je předávají svým studentů, aby zvýšili jejich konkurenceschopnost. Katedra pomáhá studentů během studia získat pracovní stáže a další relevantní zkušenosti. Katedra také nabízí vlastní stáž, kde se studenti seznámí s fungováním akademického prostředí a navíc přispějí k bezproblémovému fungování katedry.


Proč studovat právě KAS?

Stále nevíte, proč právě vy byste měli studovat na Katedře severoamerických studií? Nemáte ponětí, jaký přínost vám takové studium může nabídnout? Zde je malá inspirace:

1. Studium v angličtině

Drtivá většina kurzů katedry je kompletně vyučována v angličtině a studenti tak mají možnost vypilovat své jazykové dovednosti téměř k dokonalosti. Jelikož studium hojně kombinuje psaný i mluvený projev a četbu odborných textů, disponují absolventi katedry perfektní angličtinou.

2. Studium v zahraničí

Téměř všichni studenti alespoň jednou během svého studia vyrazí sbírat zkušenosti na zahraniční univerzitu. Nejpopulárnější jsou ty v USA, Kanadě a Mexiku, je ale možné vyrazit také kamkoliv v Evropě nebo do Austrálie. Karlova Univerzita přitom štědře přispívá formou celé řady stipendií, které pomohou studentům nést náklady. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout v záložce Pro studenty v podkapitole studentská mobilita.

3. Vyučující

Mladý a progresivní kolektiv zaměstnanců katedry je jedním ze základních kamenů příjemného studia. Studentům se vždy dostane ochotné pomoci a téměř na všem je možné se domluvit. Katedra se snaží studentům pomáhat a i díky oboustranně přátelskému přístupu si studenti odnášejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také dobrý pocit z příjemného prostředí.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Vzhledem k malému kolektivu a nevelkému počtu studentů jsou na katedře udržovány velmi přátelské, až rodinné, vztahy, které jsou pravidelně utužovány celou řadou večírků a mimoškolních aktivit, jako jsou například prázdninové výpravy na vodu nebo víkendová poznávání různých koutů České republiky. Studenti tedy získají nejen hodnotná přátelství, ale celou řadu užitečných kontaktů na v budoucnu potenciálně velmi úspěšné osobnosti.

5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolvent Katedry severoamerických studií budete z univerzity odcházet obohaceni nejen o celou řadu nových znalostí, všeobecný přehled týkající se severoamerického prostoru a nové přátele, ale také rozsáhlé analytické schopnosti, kritické myšlení a prezentační dovednosti. Tedy vlastnosti, které lze velmi dobře využít v budoucím zaměstnání na celé řadě pozic.


Co ze mě bude?

Jako studentu Katedry severoamerických studií se vám jistě často stane, že od babičky či dědečka dostanete zvídavou otázku znějící: „A co ty to, Frantíku, vlastně studuješ? A co z tebe bude?“ Pravdou je, že na rozdíl od lékařů, architektů či inženýrů konstruktérů nemá absolvent amerických studií jasně vytyčenou budoucnost v podobě zdlouhavých operací srdce nebo nezáživného rýsování součástek. Absolvent katedry může dělat v podstatě cokoliv. Zaměstnání, kde využije prezentační schopnosti, analytické a kritické myšlení je celá řada. A že absolvování amerických studií znamená mít skutečně široký záběr, se můžete přesvědčit zde.

Pro uchazeče

Obecné informace a přijímací řízení

Počínaje akademickým rokem 2016/2017 došlo k přechodu na nově akreditovaný magisterský studijní obor, který již není pouze úzce zaměřen na jednotlivá teritoria, jak tomu na IMS FSV UK bylo doposud. Významně se tedy změní nejen organizace studia, ale také podmínky pro přijetí a přijímací řízení. Zde najdete informace o novém magisterském oboru a o jeho specializaci Severoamerická studia.


Na ukázky testu z minulého roku a seznam doporučené literatury můžete nahlédnout zde.


Katedra také každoročně pořádá den otevřených dveří, kde mohou uchazeči o studium získat veškeré informace o studiu, ale také se osobně setkat s vyučujícími a současnými i bývalými studenty. Další den otevřených dveří proběhne na 16. ledna 2019.


Konkurenceschopnost absolventa KAS

NAŠI ABSOLVENTI JSOU PŘEDEVŠÍM KONKURENCESCHOPNÍ


Na naší katedře studují studenti až na malé výjimky v angličtině a většina během studia absolvuje pobyt na některé z partnerských univerzit v Severní Americe. Studium v zahraničí, důraz na souvislosti, snaha kriticky analyzovat a samostatně aplikovat vědomosti na konkrétní problémy reálného světa, dobrý historický background an vhled do dění v pro nás klíčovém regionu vybaví studenty praktickými, analytickými a kreativními schopnostmi snadno uplatnitelnými na současných pracovních trzích.


Naši přední absolventi jsou žádanými pracovníky v soukromé sféře včetně velkých mezinárodních firem, vládních úřadech, nevládních organizacích a médiích. Ti, kteří se chtějí věnovat výzkumu a akademické kariéře, u nás dostanou dobrý základ. Katedra se pyšní tím, že její multidisciplinární záběr připravuje její absolventy pro úspěch ve světě, kde čím dál víc záleží na schopnosti rychle se naučit nové poznatky a smysluplně je uplatnit na pracovních trzích.


Naši experti a vyučující sledují nové trendy ve svých disciplínách a ihned je předávají svým studentů, aby zvýšili jejich konkurenceschopnost. Katedra pomáhá studentů během studia získat pracovní stáže a další relevantní zkušenosti. Katedra také nabízí vlastní stáž, kde se studenti seznámí s fungováním akademického prostředí a navíc přispějí k bezproblémovému fungování katedry.


Proč studovat právě KAS?

Stále nevíte, proč právě vy byste měli studovat na Katedře severoamerických studií? Nemáte ponětí, jaký přínost vám takové studium může nabídnout? Zde je malá inspirace:

1. Studium v angličtině

Drtivá většina kurzů katedry je kompletně vyučována v angličtině a studenti tak mají možnost vypilovat své jazykové dovednosti téměř k dokonalosti. Jelikož studium hojně kombinuje psaný i mluvený projev a četbu odborných textů, disponují absolventi katedry perfektní angličtinou.

2. Studium v zahraničí

Téměř všichni studenti alespoň jednou během svého studia vyrazí sbírat zkušenosti na zahraniční univerzitu. Nejpopulárnější jsou ty v USA, Kanadě a Mexiku, je ale možné vyrazit také kamkoliv v Evropě nebo do Austrálie. Karlova Univerzita přitom štědře přispívá formou celé řady stipendií, které pomohou studentům nést náklady. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout v záložce Pro studenty v podkapitole studentská mobilita.

3. Vyučující

Mladý a progresivní kolektiv zaměstnanců katedry je jedním ze základních kamenů příjemného studia. Studentům se vždy dostane ochotné pomoci a téměř na všem je možné se domluvit. Katedra se snaží studentům pomáhat a i díky oboustranně přátelskému přístupu si studenti odnášejí nejen nové znalosti a dovednosti, ale také dobrý pocit z příjemného prostředí.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Vzhledem k malému kolektivu a nevelkému počtu studentů jsou na katedře udržovány velmi přátelské, až rodinné, vztahy, které jsou pravidelně utužovány celou řadou večírků a mimoškolních aktivit, jako jsou například prázdninové výpravy na vodu nebo víkendová poznávání různých koutů České republiky. Studenti tedy získají nejen hodnotná přátelství, ale celou řadu užitečných kontaktů na v budoucnu potenciálně velmi úspěšné osobnosti.

5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolvent Katedry severoamerických studií budete z univerzity odcházet obohaceni nejen o celou řadu nových znalostí, všeobecný přehled týkající se severoamerického prostoru a nové přátele, ale také rozsáhlé analytické schopnosti, kritické myšlení a prezentační dovednosti. Tedy vlastnosti, které lze velmi dobře využít v budoucím zaměstnání na celé řadě pozic.


Co ze mě bude?

Jako studentu Katedry severoamerických studií se vám jistě často stane, že od babičky či dědečka dostanete zvídavou otázku znějící: „A co ty to, Frantíku, vlastně studuješ? A co z tebe bude?“ Pravdou je, že na rozdíl od lékařů, architektů či inženýrů konstruktérů nemá absolvent amerických studií jasně vytyčenou budoucnost v podobě zdlouhavých operací srdce nebo nezáživného rýsování součástek. Absolvent katedry může dělat v podstatě cokoliv. Zaměstnání, kde využije prezentační schopnosti, analytické a kritické myšlení je celá řada. A že absolvování amerických studií znamená mít skutečně široký záběr, se můžete přesvědčit zde.