Lidé
Lidé
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Na Katedře severoamerických studií pracují ti nejlepší odborníci ve svém oboru. Kromě interních zaměstnanců a studentů doktorského studia katedra úzce spolupracuje také s několika experty externími a několika externími doktorandy.


Členové katedry

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry


Email: kozak@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 297, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: bilaterální vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem, vliv severoamerické ekonomické integrace a globalizace na veřejnou politiku v Mexiku a USA, problematika legální a ilegální migrace z Mexika do USA, obchod s drogami jako problém vnitřní i mezinárodní politiky, problém asymetrické kolektivní paměti v Mexiku a v USA.

Disciplinární přístup: politická ekonomie; mezinárodní vztahy; analýza veřejné politiky

Geografická oblast: Spojené státy a Mexiko

Další (sekundární) výzkumné zájmy: vzájemné ovlivňování práva a politiky v USA, ekonomika USA v globálním kontextu, transatlantické ekonomické, politické a kulturní vazby.


Pro více informací o Dr. Kozákovi se podívejte na jeho životopis (v angličtině) a seznam publikací

doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.Email: francisraska@gmail.com, Telefon: 251 080 298, Místnost: č. 3079, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: východoevropské diaspory za studené války, americká politika národní bezpečnosti, transatlantické vztahy, disent v Americe v 60. letech 20. století, americká imigrační politika

Disciplinární přístup: historie, politologie

Geografická oblast: USAIng. et Mgr. Magdalena Fiřtová, Ph.D.


Email: firtova@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 298, Místnost: č. 3079, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: vliv severoamerické ekonomické integrace a globalizace na kanadskou veřejnou politiku, tvorba a administrativa kanadské energetické politiky, vývoj vztahů mezi federální vládou a provinciemi (zejména v oblasti energetiky a imigrační politiky), kanadská zahraniční politika v oblasti energetiky, ekonomické transatlantické vztahy mezi Kanadou a EU

Disciplinární přístup: historie; politická ekonomie; mezinárodní vztahy

Geografická oblast: Kanada

Další oblasti zájmu: kulturní diplomacie Kanady, postavení menšin, quebecký nacionalismus


Pro více informací o Dr. Fiřtové se podívejte na její životopis a seznam publikací.


Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.

Email: lucie.kyrova@fsv.cuni.cz, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: historie amerických Indiánů a původních obyvatel, společenská hnutí, globání hnutí původních obyvatel, Amerika dvacatého století, studená válka

Disciplinární přístup: historie (kulturní, sociální a intelektuální)

Geografická oblast: USA


PhDr. Jan Hornát, Ph.D.


, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: Transatlantické vztahy, politika podpory demokracie USA a EU, bezpečnostní situace v asijsko-pacifickém regionu, zahraniční politika USA

Disciplinární přístup: konstruktivismus, postrukturalismus, teorie mezinárodních vztahů

Geografická oblast: USA, EU, Indo-Pacific

Zaměření: Transatlantické vztahy, Americká zahraniční politika a "šíření demokracie", Teritoriální spory v Jihočínském moři, Čínské politické myšlení v kontextu západního politického myšlení, Demokratické přerody/tranzice, Současná zahraniční politika USA vůči Tichomoří a východní Asii, Historický vztah "Západ a Třetí svět" - kolonialismus a imperialismus.


Pro více informací o Dr. Hornátovi se podívejte na jeho životopis a seznam publikací.Mgr. Jana SehnálkováEmailsehnalkova@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 297, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: americká zahraniční politika vůči Asii, hl. Čína a Taiwan

Disciplinární přístup: historie, politologie

Geografická oblast: USA; východní Asie

Další oblasti zájmu:

Vývoj americké zahraniční politiky vůči Číně a Taiwanu, Taiwan – dějiny, politika a společnost,Čína – moderní dějiny, politika a společnost, Spory o Jihočínské moře, Pivot do Asie, Dějiny USA: období otců zakladatelů, Dějiny USA od občanské války, domácí politika USA od konce druhé světové války, americká média, vláda USA a politický proces (zejména prezidentské volby).Mgr. Jiří Pondělíček, BA


Email: jiri.pondelicek@fsv.cuni.cz, Telefon: 774 854 437, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: Spojené státy ve studené válce

Disciplinární přístup: kulturní historie, politická historie, sociologie

Geografická oblast: USA; Evropa (Československo a jeho nástupnické státy, Polsko), Velká Británie

Další oblasti zájmu: rasové vztahy od 19. století po současnost, občanská válka, první a druhá světová válka, Americká literatura


Tomáš Klvaňa, PhD, MAEmail: tomasklvana@me.com, Telefon: 251 080 300, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: politika a moderní dějiny Spojených států, prezidentství Spojených států, teorie a kritika komunikace, mediální studia a žurnalistika, vztah kultury a globalizace

Disciplinární přístup: interdisciplinární analýza, kvalitativní analýza, kritika a esejistika

Geografická oblast: Spojené státy

Další oblasti zájmu: management a obchod, zahraniční a bezpečnostní politika, transatlantické vztahy, globální studia, politika a moderní dějiny Velké BritánieMgr. Lukáš Perutka, Ph.D.


Telefon: 251 080 300, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: česká a německá emigrace na americký kontinent cca. 1840-1914, zahraniční politika USA, ekonomika a společnost USA, dějiny Mexika, dějiny Latinské Ameriky, česko-mexické vztahy, otrokářství a americká občanská válka, fašismus na americkém kontinentu

Disciplinární přístup: historie, mezinárodní vztahy, antropologie, sociologie

Geografická oblast: USA, Mexiko, Latinská Amerika

Další oblasti zájmu: Britské impérium ve světě i v Americe, Americká válka za nezávislost, Jacksoniánská demokracie, Napoleon III a nová vlna kolonialismu


Doktorandi

Mgr. Kristýna DivišováVýzkumný profil:

Téma: Nový rasismus politických elit v USA

Disciplinární přístup: kritická diskurzivní analýza

Geografická oblast: USA

Zaměření: 

role rasismu v americké společnosti, postavení rasových menšin v americké společnosti (hlavně Afroameričanů a Latinos), mexická imigrace do USA, americko-mexická hranice, imigrační diskurz, antiimigrační hnutí v americké společnosti


Mgr. Jakub El-AhmadiehVýzkumný profil:

Témata: Zahraniční politika USA na Blízkém východě za vyjímečných okolností: aspirace Baracka Obamy

Disciplinární přístup: mezinárodní vztahy, politická historie

Geografická oblast: USA, Blízký východ

Zaměření: americká zahraniční politika na Blízkém východě, rozhodovací procesy v rámci americké zahraniční politiky, náboženské skupiny v Iráku, Sýrii a Libanonu.


Mgr. Tereza KrauzováVýzkumný profil:

Témata: proměny americké politiky po 11. září 2001, protiteroristická opatření, náboženství a religiozita v USA

Geografická oblast: USA

Disciplinární přístup: politologie, právo

Zaměření: právo na soukromí, sledováníMgr. Jan Kleňha
Výzkumný profil:

Témata: aplikace predikčních trhů ve veřejném sektoru, metody zkvalitňování politického rozhodování, rozhodovací procesy amerických institucí

Geografická oblast: USA, Evropa

Disciplinární přístup: politická ekonomie, veřejná politika, aplikovaná racionalita

Zaměření: Decentralizace politických institucí, ekonomická prioritizace, komplexní systémy, hybridní prognostika, aplikovaná racionalita, efektivní altruismus


Mgr. Pavla Voborníková
Výzkumný profil:

Témata: Segregace Afroameričanů podle přístupu k možnostem bydlení

Geografická oblast: USA

Disciplinární přístup: historie, politologie, urbanismus, sociální práce, sociologie, ekonomie

Zaměření: politika bydlení v USAMgr. Viktorie MertováVýzkumný profil:

Téma: Rozdílné podoby současného občanského aktivismu Afroameričanů

Disciplinární přístup: sociologie, politologie

Zaměření: současný občanský aktivismus Afroameričanů, hnutí #BlackLivesMatter, postavení menšin ve společnosti; prezidentské volby


Mgr. Zdeněk KrálVýzkumný profil:

Témata: politický, stranický a volební systém USA; politická filosofie; americký systém trestního práva a trestního řízení; homeland security, domácí terorismus a extremismus.

Disciplinární přístup: politická ekonomie, politická historie, americký systém vládnutí, politologie, multidisciplinární

Geografická oblast: USA

Zaměření:


Politický, stranický a volební systém USA:

americký politický systém, jeho vývoj, fungování a stabilita; mechanismy fungování americké vlády; volební systémy; majoritní strany a třetí strany; americká ústava a občanské svobody


Politická filosofie:

specifika amerických politických filosofií a jejich vývoj; filosofie amerických politických stran; vliv na evropskou politickou filosofii a naopak


Americký systém trestního práva a trestního řízení:

politické aspekty trestního práva v USA – federálního, státního i místního; kriminální zákony a jejich tvorba, vynucování práva, represivní složky, soudnictví, nápravná zařízení; válka proti drogám


Homeland security, domácí terorismus a extremismus:

vnitřní národní bezpečnost; kybernetická bezpečnost; domácí terorismus a násilný extremismus; politické aspekty boje proti terorismu a vliv na občanské svobody


Mgr. Ivana Radová
Výzkumný profil:

Témata: zahraniční a bezpečnostní politika USA, americko-ruské vztahy v oblasti bezpečnosti

Disciplinární přístup: mezinárodní vztahy

Geografická oblast: USA, NATO, Rusko

Zaměření: zahraniční a bezpečnostní politika USA od konce studené války s důrazem na prezidentství G. W. Bushe a B. Obamy; vztahy USA a Ruska po konci studené války.


LidéNa Katedře severoamerických studií pracují ti nejlepší odborníci ve svém oboru. Kromě interních zaměstnanců a studentů doktorského studia katedra úzce spolupracuje také s několika experty externími a několika externími doktorandy.


Členové katedry

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry


Email: kozak@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 297, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: bilaterální vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem, vliv severoamerické ekonomické integrace a globalizace na veřejnou politiku v Mexiku a USA, problematika legální a ilegální migrace z Mexika do USA, obchod s drogami jako problém vnitřní i mezinárodní politiky, problém asymetrické kolektivní paměti v Mexiku a v USA.

Disciplinární přístup: politická ekonomie; mezinárodní vztahy; analýza veřejné politiky

Geografická oblast: Spojené státy a Mexiko

Další (sekundární) výzkumné zájmy: vzájemné ovlivňování práva a politiky v USA, ekonomika USA v globálním kontextu, transatlantické ekonomické, politické a kulturní vazby.


Pro více informací o Dr. Kozákovi se podívejte na jeho životopis (v angličtině) a seznam publikací

doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.Email: francisraska@gmail.com, Telefon: 251 080 298, Místnost: č. 3079, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: východoevropské diaspory za studené války, americká politika národní bezpečnosti, transatlantické vztahy, disent v Americe v 60. letech 20. století, americká imigrační politika

Disciplinární přístup: historie, politologie

Geografická oblast: USAIng. et Mgr. Magdalena Fiřtová, Ph.D.


Email: firtova@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 298, Místnost: č. 3079, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: vliv severoamerické ekonomické integrace a globalizace na kanadskou veřejnou politiku, tvorba a administrativa kanadské energetické politiky, vývoj vztahů mezi federální vládou a provinciemi (zejména v oblasti energetiky a imigrační politiky), kanadská zahraniční politika v oblasti energetiky, ekonomické transatlantické vztahy mezi Kanadou a EU

Disciplinární přístup: historie; politická ekonomie; mezinárodní vztahy

Geografická oblast: Kanada

Další oblasti zájmu: kulturní diplomacie Kanady, postavení menšin, quebecký nacionalismus


Pro více informací o Dr. Fiřtové se podívejte na její životopis a seznam publikací.


Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.

Email: lucie.kyrova@fsv.cuni.cz, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: historie amerických Indiánů a původních obyvatel, společenská hnutí, globání hnutí původních obyvatel, Amerika dvacatého století, studená válka

Disciplinární přístup: historie (kulturní, sociální a intelektuální)

Geografická oblast: USA


PhDr. Jan Hornát, Ph.D.


, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: Transatlantické vztahy, politika podpory demokracie USA a EU, bezpečnostní situace v asijsko-pacifickém regionu, zahraniční politika USA

Disciplinární přístup: konstruktivismus, postrukturalismus, teorie mezinárodních vztahů

Geografická oblast: USA, EU, Indo-Pacific

Zaměření: Transatlantické vztahy, Americká zahraniční politika a "šíření demokracie", Teritoriální spory v Jihočínském moři, Čínské politické myšlení v kontextu západního politického myšlení, Demokratické přerody/tranzice, Současná zahraniční politika USA vůči Tichomoří a východní Asii, Historický vztah "Západ a Třetí svět" - kolonialismus a imperialismus.


Pro více informací o Dr. Hornátovi se podívejte na jeho životopis a seznam publikací.Mgr. Jana SehnálkováEmailsehnalkova@fsv.cuni.cz, Telefon: 251 080 297, Místnost: č. 3080, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: americká zahraniční politika vůči Asii, hl. Čína a Taiwan

Disciplinární přístup: historie, politologie

Geografická oblast: USA; východní Asie

Další oblasti zájmu:

Vývoj americké zahraniční politiky vůči Číně a Taiwanu, Taiwan – dějiny, politika a společnost,Čína – moderní dějiny, politika a společnost, Spory o Jihočínské moře, Pivot do Asie, Dějiny USA: období otců zakladatelů, Dějiny USA od občanské války, domácí politika USA od konce druhé světové války, americká média, vláda USA a politický proces (zejména prezidentské volby).Mgr. Jiří Pondělíček, BA


Email: jiri.pondelicek@fsv.cuni.cz, Telefon: 774 854 437, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: Spojené státy ve studené válce

Disciplinární přístup: kulturní historie, politická historie, sociologie

Geografická oblast: USA; Evropa (Československo a jeho nástupnické státy, Polsko), Velká Británie

Další oblasti zájmu: rasové vztahy od 19. století po současnost, občanská válka, první a druhá světová válka, Americká literatura


Tomáš Klvaňa, PhD, MAEmail: tomasklvana@me.com, Telefon: 251 080 300, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: politika a moderní dějiny Spojených států, prezidentství Spojených států, teorie a kritika komunikace, mediální studia a žurnalistika, vztah kultury a globalizace

Disciplinární přístup: interdisciplinární analýza, kvalitativní analýza, kritika a esejistika

Geografická oblast: Spojené státy

Další oblasti zájmu: management a obchod, zahraniční a bezpečnostní politika, transatlantické vztahy, globální studia, politika a moderní dějiny Velké BritánieMgr. Lukáš Perutka, Ph.D.


Telefon: 251 080 300, Místnost: č. 3078, budova Jinonice, budova A


Výzkumný profil:

Témata: česká a německá emigrace na americký kontinent cca. 1840-1914, zahraniční politika USA, ekonomika a společnost USA, dějiny Mexika, dějiny Latinské Ameriky, česko-mexické vztahy, otrokářství a americká občanská válka, fašismus na americkém kontinentu

Disciplinární přístup: historie, mezinárodní vztahy, antropologie, sociologie

Geografická oblast: USA, Mexiko, Latinská Amerika

Další oblasti zájmu: Britské impérium ve světě i v Americe, Americká válka za nezávislost, Jacksoniánská demokracie, Napoleon III a nová vlna kolonialismu


Doktorandi

Mgr. Kristýna DivišováVýzkumný profil:

Téma: Nový rasismus politických elit v USA

Disciplinární přístup: kritická diskurzivní analýza

Geografická oblast: USA

Zaměření: 

role rasismu v americké společnosti, postavení rasových menšin v americké společnosti (hlavně Afroameričanů a Latinos), mexická imigrace do USA, americko-mexická hranice, imigrační diskurz, antiimigrační hnutí v americké společnosti


Mgr. Jakub El-AhmadiehVýzkumný profil:

Témata: Zahraniční politika USA na Blízkém východě za vyjímečných okolností: aspirace Baracka Obamy

Disciplinární přístup: mezinárodní vztahy, politická historie

Geografická oblast: USA, Blízký východ

Zaměření: americká zahraniční politika na Blízkém východě, rozhodovací procesy v rámci americké zahraniční politiky, náboženské skupiny v Iráku, Sýrii a Libanonu.


Mgr. Tereza KrauzováVýzkumný profil:

Témata: proměny americké politiky po 11. září 2001, protiteroristická opatření, náboženství a religiozita v USA

Geografická oblast: USA

Disciplinární přístup: politologie, právo

Zaměření: právo na soukromí, sledováníMgr. Jan Kleňha
Výzkumný profil:

Témata: aplikace predikčních trhů ve veřejném sektoru, metody zkvalitňování politického rozhodování, rozhodovací procesy amerických institucí

Geografická oblast: USA, Evropa

Disciplinární přístup: politická ekonomie, veřejná politika, aplikovaná racionalita

Zaměření: Decentralizace politických institucí, ekonomická prioritizace, komplexní systémy, hybridní prognostika, aplikovaná racionalita, efektivní altruismus


Mgr. Pavla Voborníková
Výzkumný profil:

Témata: Segregace Afroameričanů podle přístupu k možnostem bydlení

Geografická oblast: USA

Disciplinární přístup: historie, politologie, urbanismus, sociální práce, sociologie, ekonomie

Zaměření: politika bydlení v USAMgr. Viktorie MertováVýzkumný profil:

Téma: Rozdílné podoby současného občanského aktivismu Afroameričanů

Disciplinární přístup: sociologie, politologie

Zaměření: současný občanský aktivismus Afroameričanů, hnutí #BlackLivesMatter, postavení menšin ve společnosti; prezidentské volby


Mgr. Zdeněk KrálVýzkumný profil:

Témata: politický, stranický a volební systém USA; politická filosofie; americký systém trestního práva a trestního řízení; homeland security, domácí terorismus a extremismus.

Disciplinární přístup: politická ekonomie, politická historie, americký systém vládnutí, politologie, multidisciplinární

Geografická oblast: USA

Zaměření:


Politický, stranický a volební systém USA:

americký politický systém, jeho vývoj, fungování a stabilita; mechanismy fungování americké vlády; volební systémy; majoritní strany a třetí strany; americká ústava a občanské svobody


Politická filosofie:

specifika amerických politických filosofií a jejich vývoj; filosofie amerických politických stran; vliv na evropskou politickou filosofii a naopak


Americký systém trestního práva a trestního řízení:

politické aspekty trestního práva v USA – federálního, státního i místního; kriminální zákony a jejich tvorba, vynucování práva, represivní složky, soudnictví, nápravná zařízení; válka proti drogám


Homeland security, domácí terorismus a extremismus:

vnitřní národní bezpečnost; kybernetická bezpečnost; domácí terorismus a násilný extremismus; politické aspekty boje proti terorismu a vliv na občanské svobody


Mgr. Ivana Radová
Výzkumný profil:

Témata: zahraniční a bezpečnostní politika USA, americko-ruské vztahy v oblasti bezpečnosti

Disciplinární přístup: mezinárodní vztahy

Geografická oblast: USA, NATO, Rusko

Zaměření: zahraniční a bezpečnostní politika USA od konce studené války s důrazem na prezidentství G. W. Bushe a B. Obamy; vztahy USA a Ruska po konci studené války.